Organizing Committee

Advisory Members

General Chair

Committee Members

Staff

Yi-Ping Chen

Tzu-Chieh Tang

Pin-Yuan Wang

Chi-Tse Lu

Yu-Chen Luo

Che-Wei Hsu

Zhi-Yan Fang

Chia-Jung Hsu

Zhe-Wei Xiao

Hsuan Chang

Wei-Yan Chang